Voorzieningen & kostprijs

Welke voorzieningen zijn er aanwezig

  • lozen grijswater
  • lozen chemisch toilet
  • mogelijkheid tot het nemen van water

Welke plaatsen kunnen we je aanbieden

  • tijdens de winter hebben we een aantal verharde plaatsen
  • tijdens de zomer zijn er plaatsen op het gras

Kostprijs?

  • een plaats zonder stroom €10 per nacht
  • elektriciteit €4
  • enkel lozen zonder overnachting €5